24 April 2008

Cách giải nén một file .zip trong WinXP


Hướng dẫn cách giải nén một file có đuôi .zip trong WindowXP bằng hình ảnh.

1. Chọn file .zip bạn muốn unzip, nhấp chuột phải lên file đó


2. Xuất hiện context-menu như hình dưới. Chọn "Extract All..."

3. Xuất hiện form như hình dưới. Chọn "Next"

4. Hãy chỉ đến nơi bạn muốn lưu hoặc đơn giản là để nguyên (các file được unzip sẽ nằm trong folder con - folder này sẽ nằm trong folder chứa file zip). Chọn "Next".

5. Chọn "Finish"

6. Folder chứa các file được unzip xuất hiện để bạn xem

Như vậy là bạn đã giải nén (unzip) một file .zip. Hãy nhớ vị trí folder này nếu bạn cần install/add font Unitapviet*.ttf để tạo các trang tập viết.

No comments: