11 June 2008

Download Center


Bạn có thể download các công cụ cần thiết để tạo một trang tập viết cơ bản ở đây.


Hãy chắc chắn là bạn đã đọc qua tất cả các link dưới đây trước khi download hoặc sử dụng bất kỳ công cụ nào:
Thỏa thuận về việc sử dung
Lỗi và hạn chế của bộ font Unitapviet 1.0


A. Unitapviet ver 1.0

 • Font Unitapviet không kẻ ly
 • Font Unitapviet trên dòng kẻ 5 ly
 • File mẫu bài tập viết cơ bản


 • B. Công cụ hổ trợ
 • 23 hình vẽ (.gif) hướng dẫn nét viết
 • Hình nền kẻ ô ly vuông
 • Unikey 3.55 - phần mềm xử lý bàn phím để nhập tiếng Việt trong Windows
 • 1 comment:

  trinhngocthanh said...

  mẫu chữ hợp lý với mãu chữ tiểu học