11 June 2008

Font Unitapviet không kẻ ly

Mô tả Font chữ với các chữ cái và không có dòng kẻ ngang - được dùng chung với hình nền kẻ ô ly vuông để tạo trang tập viết.
File gốc UNITapviet_0_ly.ttf - 86Kb
File zip UNITapviet_0_ly.zip - 52Kb

2 comments:

Le tan Thanh said...

Cám ơn bạn rất nhiều, mình cũng dạy cháu bằng những cuốn vở tập tô chữ thường ngoài nhà sách nhưng không hiệu quả bằng bộ font Unitapviet của bạn

idman said...

Cảm ơn anh, phần mềm của anh thật có ích cho các cháu đang học lớp 1. Nhưng, giá như nét chữ đậm hơn chút nữa để có thể in ra các bài mẫu cho các cháu tập chép (chứ không phải tô) theo thì sẽ tuyệt vời hơn.