11 June 2008

Lỗi và hạn chế của Unitapviet ver 1.0


Do nhiều lý do, font chữ unitapviet ver 1.0 có nhiều sai sót và khác biệt so với sách giáo khoa và cách viết trong trường tiểu học.

Bạn cần biết rõ những hạn chế này trước khi sử dụng vào việc tập viết cho con trẻ.

1. Sự sai sót của chữ viết hoa

Tất cả các chữ viết hoa trong font chữ unitapviet ver 1.0 đều sai so với mẫu chữ trong SGK. Cụ thể: nơi đặt bút bắt đầu chưa đúng, độ cong - nét cong các chữ không đúng.
Do đó, đề nghị bạn không dùng font chữ unitapviet 1.0 cho việc tập viết chữ hoa.

2. Sự khác biệt của mẫu chữ số

Các chữ số "2,3,4,5,7" được BGD quy định viết theo 1 trong 2 kiểu !!!

Do hạn chế về kỹ thuật nên toàn bộ số trong unitapviet ver 1.0 được vẽ theo kiểu viết 1. Hiện nay, các cháu học trong trường theo kiểu viết số 2.
Do đó, tôi cũng đề nghị bạn không dùng font chữ unitapviet 1.0 cho việc tập viết chữ số.

3. Sự khác biệt khi viết nối thành từ

Trong sách giáo khoa và cả sách bài tập, vài chữ viết khi nối lại:
  • hoặc sửa đi đôi chút (chữ b,v với nét vòng xuống thấp)
  • hoặc được thêm các nét móc ở phía sau hoặc trước (chữ o khi viết liền với nguyên âm hoặc với chữ s)


  • Trong khi đó, font chữ không thể "linh động" như vậy được: các chữ cái trong Uni_tập_viết ver 1.0 hiện chỉ là các chữa cái đơn - và viết theo chuẩn. Do đó:
  • khi viết nối sẽ chưa đúng yêu cầu: khoảng cách không đủ (trường hợp oa)
  • chưa nối lại được (trường hợp be,ve,b..,v..)

    Vì vậy, tôi cũng mong bạn CÂN NHẮC VÀ CẨN THẬN khi dùng font chữ Unitapviet 1.0 cho việc tập viết thành từ.
  • No comments: